Stakeholders

Wie?

Rol en taak

Directie

Draagt het belang uit tegen het licht van heden (operatie) en toekomst (strategie). Spoort directe leiding aan om aandacht voor het onderzoek en vervolgstappen te hebben via data-gedreven sturing. Zet beleidslijnen uit naar aanleiding van het onderzoek en communiceert deze op persoonlijke wijze aan medewerkers terug. Heeft een cultuurbepalende rol en heeft een initiërende rol in het aanscherpen van culturele thema’s (voorbeeldgedrag)

OR/MR

Neemt deel aan de opzet van het onderzoek. Spoort medewerkers aan om deel te nemen aan het onderzoek en een actieve en constructieve houding aan te nemen in de impactfase (resultaten bespreken en vervolg bepalen). Fungeert als sparringpartner van de directie voor het aanscherpen van beleid en cultuur (voorbeeldrol)

HR

Neemt deel aan de opzet van het onderzoek, is aanspreekpunt voor de dienstverleners. Verantwoordelijk voor het regisseren van ondersteunende activiteiten en diensten (zoals trainingen, opleidingen, arbodienstverlening). Fungeert als sparringpartner van de directie voor het aanscherpen van beleid en cultuur. Haalt proactief verbeterinitiatieven uit de lijn op en communiceert best-pratices met de rest van de organisatie.

Arbodienst

Fungeert als ‘hulplijn’ voor medewerkers en advies gevend orgaan voor de directie. Is verantwoordelijk voor het aanbieden van aanvullende diensten (spreekuur, RI&E, PMO)

Directe leiding

Vertegenwoordiging van directe leiding neemt deel aan opzet van het onderzoek. Draagt het onderzoek uit naar medewerkers. Gebruikt het onderzoek als instrument om het teamklimaat te optimaliseren en medewerkers optimaal te faciliteren. Heeft een initiërende rol bij de uitrol van de onderzoeksresultaten, maar is niet sturend in de inhoud van actieplannen.

Communicatie

Bewaakt communicatieplan. Heeft een adviserende en uitvoerende rol in de communicatie van doel en noodzaak van het onderzoek, het communiceren van de resultaten en directieplan naar medewerkers en activeren van medewerkers en management om aan de slag te gaan en blijven.

Medewerkers

Nemen deel aan het onderzoek, evalueren zelf hoe het met ze gaat en nemen daar actie op. Dragen vanuit de wetenschap dat het onderzoek voor hen is, op proactieve en constructieve wijze bij aan het handen en voeten geven aan verbeterplannen op de werkvloer.

IT

Faciliteert de praktische uitvoer van het project (toegang tot internet en mailverkeer)