7Tips

  1. Betrek communicatieprofessionals en maak samen een nauwkeurige communicatieplanning waarin communicatiedoelen, -boodschap, -middelen en doelgroepen opgenomen zijn.
  2. Investeer in vertrouwen: wees duidelijk over doel en proces van het onderzoek. Indien een bestuurder dit verhaal vertelt komt het nog sterker over!
  3. Besteed aandacht aan het vertalen van het onderzoeksmodel naar de praktijk. Hierbij staat centraal dat het bij mentale energie gaat over het balanceren van stressoren en energiebronnen. En dat het de bedoeling is deze balans samen duurzaam te verbeteren.
  4. Ga op de stoel van de cynici zitten. Welke bezwaren hebben zij en hoe kunnen deze bezwaren worden ontkracht middels pro-actieve communicatie?
  5. Betrek alle stakeholders (directie/ OR/ arbo) vooraf. Geef ze inspraak en verantwoordelijkheid.
  6. Communiceer, en zend niet alleen. Heb aandacht voor persoonlijke communicatie met medewerkers om ze optimaal te betrekken.
  7. Blijf ook na het uitvoeren van onderzoek communiceren. Vaak wordt dit vergeten, maar hier wordt juist het verschil gemaakt omdat na het onderzoek de organisatie moet gaan bewegen en het risico bestaat dat het ‘ontwikkelvuurtje’ uitdooft doordat de waan van de dag de aandacht opslokt. Blijvende aandacht en communicatie is daarom essentieel!