H oe werkt de Thuiswerk Monitor??

De Thuiswerk Monitor volgt een semi-geautomatiseerd proces, waarbij snelheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Het proces wordt uitgevoerd oor Triple i Human Capital, dat de Thuiswerk Monitor heeft ontwikkeld. Hieronder staat het proces beschreven.

1. Aanschaf Thuiswerk Monitor en betaling basislicentie

Het proces start nadat de Thuiswerk Monitor is aangeschaft en de basislicentiekosten zijn betaald. De opdrachtgever ontvangt een email met instructies en projectbestanden.

2. AVG verwerkersovereenkomst

Een van de bestanden is een verwerkersovereenkomst waarin Triple i Human Capital en de opdrachtgever afspreken welke data wordt uitgewisseld en hoe er met data tijdens de samenwerking wordt omgegaan.

3. Opsturen ‘Thuiswerk Monitor Projectbestand’

Het ‘Thuiswerk Monitor Projectbestand’ bevat informatie over (1) de onderzoeksgroep, (2) uitnodigingstekst, gewenste looptijd, frequentie en startdatum en (3) contactgegevens individuele hulplijn, gewenste analyses en dashboards. Dit bestand vormt de basis voor de uitvoering van het project en wordt door de opdrachtgever gevuld en opgestuurd aan Triple i Human Capital.

4. Bevestiging planning en opdracht vanuit Triple i Human Capital

Op basis van het ‘Thuiswerk Monitor Projectbestand’ bevestigt Triple i Human Capital de start- en einddatum en de definitieve opdrachtbevestiging per email.

5. Thuiswerk Monitor wordt ingezet volgens opdracht

Vanaf de startdatum krijgen alle deelnemers van de onderzoeksgroep in de afgesproken frequentie de Thuiswerk Monitor aangeboden. Telkens heeft de deelnemer 1 week de tijd om in te vullen. De eerste basisscan is uitgebreider dan de vervolgmetingen, vanwege het meten van (persoons-)factoren die minder veranderlijk zijn dan andere factoren. Op basis van een algoritme krijgen medewerkers die een verhoogd welzijnsrisico lopen het dwingende advies contact op te nemen met de door de organisatie bepaalde hulplijn.

6. Oplevering dashboards en gewenste analyses

Elke keer wordt binnen 48 uur na het sluiten van de dataverzameling het gewenste dashboard opgeleverd. Gewenste analyses worden volgens de planning uit de opdrachtbevestiging opgeleverd.

7. Maandelijkse factuur en betaling

Maandelijks wordt op basis van het aantal respondenten, afgenomen dasboards en analyses een factuur opgemaakt en verstuurd aan de opdrachtgever.
8. Anonimiseren van databestanden
12 maanden na het sluiten van de onderzoekstermijn worden alle onderzoeksgegevens geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat de onderzoeksdata niet meer te herleiden zijn naar individuele deelnemers.