H oe werkt het EnergieKompas WBO en PMO?

Het EnergieKompas Werkbelevingsonderzoek / PMO volgt een semi-geautomatiseerd proces, waarbij snelheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Het proces wordt uitgevoerd oor Triple i Human Capital, dat het EnergieKompas heeft ontwikkeld. Hieronder staat het proces beschreven.

1. Aanschaf EnergieKompas en betaling basislicentie

Het proces start nadat het EnergieKompas is aangeschaft en de basislicentiekosten zijn betaald. De opdrachtgever ontvangt een email met instructies en projectbestanden.

2. AVG verwerkersovereenkomst

Een van de bestanden is een verwerkersovereenkomst waarin Triple i Human Capital en de opdrachtgever afspreken welke data wordt uitgewisseld en hoe er met data tijdens de samenwerking wordt omgegaan.

3. Opsturen ‘EnergieKompas Projectbestand’

Het ‘EnergieKompas Projectbestand’ bevat informatie over (1) de onderzoeksgroep, (2) uitnodigingstekst en start- en einddatum en (3) gewenste analyses en dashboards. Dit bestand vormt de basis voor de uitvoering van het project en wordt door de opdrachtgever gevuld en opgestuurd aan Triple i Human Capital.

4. Bevestiging planning en opdracht vanuit Triple i Human Capital

Op basis van het ‘EnergieKompas Projectbestand’ bevestigt Triple i Human Capital de start- en einddatum en de definitieve opdrachtbevestiging per email.

5. Energiekompas wordt uitgevoerd volgens opdracht

Op de gewenste datum krijgen alle deelnemers van de onderzoeksgroep de uitnodigingstekst. Elke week gedurende de onderzoekstermijn krijgt de opdrachtgever een overzicht van de actuele respons.

6. Oplevering dashboards en gewenste analyses

Na het sluiten van het onderzoek worden binnen 48 uur de gewenste dashboards opgeleverd. Gewenste analyses worden volgens de planning uit de opdrachtbevestiging opgeleverd.

7. Afsluitende factuur en betaling

Op basis van het aantal respondenten, afgenomen dasboards en analyses wordt de afsluitende factuur opgemaakt en verstuurd aan de opdrachtgever.

8. Anonimiseren van databestanden

3 maanden na het sluiten van de onderzoekstermijn worden alle onderzoeksgegevens geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat de onderzoeksdata niet meer te herleiden zijn naar individuele deelnemers.