10Tips

  1. Investeer in vertrouwen: wees duidelijk over doel en proces van het onderzoek. Benadruk hierbij dat het doen van onderzoek niet het gehele doel is, maar vooral het verbeteren naar aanleiding van de uitkomsten.
  2. Zorg voor een gedegen planning en zorgvuldige voorbereiding
  3. Betrek alle actoren (directie/ OR/ arbo) en help ze impact te hebben. Heb speciale aandacht voor operationeel managers/ teamleiders
  4. Realiseer een goede respons, minimaal 50%
  5. Deel onderzoeksresultaten zo snel mogelijk
  6. Directie: laat van je horen. Wat zijn jullie prioriteiten? Wat voelen jullie door het onderzoek? Wat kan men van jullie verwachten en wat wordt er van iedereen verwacht? Zet het in een persoonlijk filmpje!
  7. Laat beslissing voor vervolgacties bij teams, zij zijn eigenaar van de onderzoeksresultaten en moeten het verder doen.
  8. Stuur vanuit betrokkenheid en hulpbereidheid, “reken niet af”.
  9. Ondersteun teams en managers om het gesprek op een goede manier te voeren
  10. Definieer zo min mogelijk extra werk. Doe de dingen anders, daar gaat het om.