Hoe zorg je voor een goede respons?

In tegenstelling tot de populaire gedachte hangt een goede respons niet zo zeer af van het aantal vragen dat een vragenlijst bevat, maar veel van het vertrouwen dat medewerkers hebben in het project.

Natuurlijk moet de kwaliteit van de vragenlijst wel op orde zijn, moet de invultijd niet meer dan een half uur worden en moeten de vragen prettig in te vullen zijn, maar het gaat toch vooral over de vraag “Waarom zou ik meedoen? Wat heb ik eraan?”. Negatieve ervaringen uit het verleden hebben daarbij vaak veel negatieve invloed. 

”Waarom zou ik meedoen? Er wordt toch niets mee gedaan. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt!”

Hoe kan je het vertrouwen weer terugwinnen?

  1. Benoem dat je het dit keer anders wil doen en dat je bezwaren die heersen bij de sceptici ziet en daar maatregelen voor genomen hebt.
  2. Wees heel helder over het vervolgproces. Wat er gaat gebeuren en wat de medewerkers daarvan gaan merken.
  3. Benadruk wat de voordelen zijn van het meedoen. What’s in it for me? Dat kan gaan over het ontvangen van een persoonlijk rapport, het hebben van inspraak, verbeteren van het werkklimaat, etc.

Creëer dynamiek

Zorg dat er een dynamiek ontstaat rondom het deelnemen aan het project. Misschien zelfs een gezonde competitie? Vooral de betrokkenheid van de teammanagers is hierbij heel belangrijk. Houd hen gedurende de periode dat het onderzoek openstaat goed op de hoogte van de respons en spoor ze aan om de medewerkers persoonlijk aan te sporen om mee te doen.