Stappenplan voor het komen tot een actieplan

1. Plan een bespreking met je team

Neem de tijd om de resultaten te bespreken en een goed vervolg te geven.

Als jij en je collega’s het belangrijk vinden om samen te zorgen voor een prettige en gezonde werkplek waar mensen niet ziek worden, maar juist veel plezier in het werk hebben, dan heb je een uitgelezen kans hiermee aan de slag te gaan. Neem de tijd om het met je collega’s te hebben over jullie werkbeleving. Dat is iets dat er in de waan van de dag vaak bij inschiet. Zonde toch?

 • Plan een teambespreking met elkaar die alleen over ‘werkbeleving’ gaat. Neem er de tijd voor: minimaal 2 uur.
 • Het is belangrijk om ‘los te komen’ van jullie dagelijkse routines. Die wil je juist bespreekbaar maken. Soms is het daarom handig op een andere plek dan gewoonlijk af te spreken.
 • Realiseer je goed dat het er niet om gaat om allerlei nieuwe taken en werkzaamheden met elkaar op te pakken. Het is juist de kunst om ‘de dingen anders te doen’.

2. Begrijp hoe het werkt

Het gaat om het versterken van je energiebronnen.

De centrale gedachte achter het medewerkersonderzoek is dat werken zowel energie kost als energie geeft. Aan de ene kant moet je omgaan met een bepaalde werkdruk, met veranderingen, hufterige burgers en lastige collega’s. Aan de andere kant biedt het werk je ook de kans om jezelf te ontwikkelen, belangrijk te zijn voor anderen en samen te werken met leuke collega’s. Deze energiegevers noemen we ook wel energiebronnen. Onderzoek toont aan dat mensen die veel energiebronnen hebben, beter kunnen omgaan met energievreters en gezonder en met meer plezier werken.

 • Staar je niet blind op stressbronnen. Vaak horen die er nu eenmaal bij in je werk of zijn moeilijk te beïnvloeden. Als dat kan moet je het doen, maar vaak is het beter om te pocussen op energiebronnen.
 • Energiebronnen maken het werk leuk en interessant. En ze helpen je om te gaan met stressoren. Een tweesnijdend zwaard dus!
 • Energiebronnen zitten in je takenpakket, in relaties met collega’s en in je groeikansen

3. Bereid individueel voor

Iedereen heeft een unieke kijk op de teamsituatie, maak daar gebruik van.

In het team heeft iedereen een eigen rol, met persoonlijke kwaliteiten en unieke ervaringen uit het verleden. In het samen komen tot verbetering is een scherp inzicht en een dosis creativiteit nodig. Daar draagt iedereen aan bij! Zorg er dus voor dat iedereen de teambespreking goed voorbereid en op een constructieve manier deelneemt aan het overleg. Voorbereiden kan door het teamdashboard door te nemen met een paar vragen in het achterhoofd.

 • Wat zou je anders willen voor je team? Welke energiebronnen kunnen versterkt worden?
 • Heb je al een idee hoe je dat zou kunnen realiseren? En welke hulp van wie kan je daarvoor gebruiken?

4. Ga in gesprek en maak een actieplan

Neem de tijd om samen een actieplan op te stellen dat vertrouwen geeft.

Op het moment dat je met zijn allen, goed voorbereid, in gesprek gaat heb je een goede structuur nodig om te komen tot een goed plan. Samen stel je vast wat je wil bereiken (DOEL), welke energiebronnen moeten veranderen om het doel te halen (AANDACHTSPUNTEN), op welke manier je dat gaat doen (STRATEGIE) en welke afspraken je met elkaar maakt over wie wat en wanneer doet (OPVOLGING).

 • Zorg dat iedereen zijn input levert, ook degenen die vaak hun mond houden
 • Sta voldoende stil bij de vraag of iedereen het met de conclusies en keuzes eens is
 • Benoem dat het vaak moeilijk is om de aandacht op de afspraken te houden en bespreek met elkaar hoe met dit risico om te gaan
 • Samen besluiten geen actie te ondernemen is ook een afspraak, laat je niet dwingen