5Tips

  1. In de dashboards zie je definities staan van de onderwerpen. Het is belangrijk om deze definities goed in het achterhoofd te houden. Dan heb je een beter begrip van wat gemeten is.
  2. Alle onderwerpen zijn (tenzij anders vermeld) gemeten met een vijfpuntschaal. Dat betekent dat er 5 antwoorden mogelijk waren en een minimale score van 1 en een maximale van 5 kan worden behaald.
  3. Bij groepen boven de 50 personen zien wij verschillen van 0,3 of meer als relevante verschillen, bij kleinere groepen kan je beter 0,4 gebruiken. Elk kleiner verschil kan je het beste als een irrelevant verschil beoordelen. De scores wijken dan niet van elkaar af.
  4. Een hogere score staat bij positief geladen onderwerpen voor een gunstige score (bijv. hoge waardering) en bij een negatief geladen onderwerp voor een ongunstige score (bijv. hoge stress).
  5. Bekijk scores in samenhang. Welke energiebronnen kunnen ontwikkeld worden om de negatieve impact van stressoren teniet te doen? In het geval van een hoge emotionele belasting is de steun van collega’s bijvoorbeeld relevanter dan hun regelruimte of inspraak.