Project omschrijving

Stella Appelman – HR Business Partner

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

Het standaard medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) dat we deden was te beperkt voor ons. Een wat breder model met meer maatwerk mogelijkheden deed meer recht aan de behoeftes die we hadden. Wij vonden de degelijkheid en het makkelijk te begrijpen model van Triple i goed bij ons passen. We hebben naar meerdere partijen gekeken en daaruit is Triple i naar voren gekomen.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

Triple i was bij ons bekend door ons persoonlijk netwerk. We kozen voor hen vanwege de expertise en het persoonlijke en betrokken contact dat we ervaarden. Bovendien sloot de onderzoeksmethodiek goed aan bij onze wensen van scherpere, compactere inzichten (in tegenstelling tot een grote brij aan antwoorden op vragen) en een helder, goed te begrijpen model. Het model geeft inzicht in de impact op iemands energie en dat wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

De samenwerking is niet formeel en heel betrokken geweest. Nog steeds vind ik het leuk en inspirerend om contact te hebben en houden, ook in de periode tussen de onderzoeken die we samendoen. Triple i communiceert open en recht door zee. Samenwerken wordt hierdoor een heel prettig proces dat efficiënt en effectief werkt.

Wat bijzonder is aan de aanpak van Triple i, is het model dat ze gebruiken dat medewerkers en de leiding helpt om het over de juiste zaken te hebben. Samen energiebronnen blijven vergroten en behouden zijn daarbij centrale aandachtspunten.

Wij juichen de ambities van Triple i naar meer innovatievere manieren van uitvoering van onderzoeken en ondersteuning toe. Nog meer focus op impact in de organisatie is welkom!

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

Het onderzoek leidt – vooral in het eerste half jaar – tot veel gesprekken op de werkvloer. Daar komen altijd verbeterpunten uit naar voren waar onze medewerkers in de teams mee aan de slag gaan. De workshops die Triple i aan de leidinggevenden hebben aangeboden dragen hier zeker aan bij.

Daarnaast vormen de uitkomsten van het onderzoek ook een basis voor ons HR-beleid. Zo zijn we rondom thema’s als duurzame inzetbaarheid, ongewenst gedrag, leiderschap en de gesprekscyclus aan de slag geweest, waarbij de uitkomsten van de onderzoeken gebruikt zijn om keuzes te maken. Met het MTO van Triple i houden we vinger aan de pols bij de mentale energie en gezondheid van onze medewerkers en kunnen we bijsturen waar nodig in de thema’s die wij belangrijk vinden.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

De kracht van ons MTO zit hem in het inzicht dat we hebben in de mentale energie en gezondheid van onze medewerkers en de vergelijkbaarheid in de tijd. Het helpt ons ook aan een gemeenschappelijke communicatie over deze onderwerpen. Een belangrijk HR instrument voor ons!

Hoe bevlogen bent u?

Verhoog duurzame inzetbaarheid

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop