Project omschrijving

Gilde Opleidingen

Mariska Engels – Directeur P&O

Karin Baetsen – Adviseur Verzuim & Re-integratie

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

Zowel vanuit de bedrijfsarts als uit signalen uit de organisatie en de OR bleek dat werkdruk een relevant thema is voor onze medewerkers. Zeker gezien het feit dat werkdruk een aanzienlijk risico vormt in het onderwijs, verdiende het thema gerichte aandacht. In onze RI&E was werkdruk nog niet opgenomen, dus wilden we een inventariserend onderzoek organiseren. Ons doel was om hiermee meer inzicht te krijgen in de werkdrukbeleving van onze medewerkers en hiermee de discussie met de OR beter te kunnen voeren. We wilden weten hoe het zit. Hoe mensen tegen de werkdruk aankijken en wat er allemaal mee samenhangt.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

Ik raakte geïnspireerd door het verhaal van Elco Schaufeli op een college van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar hij een module van een opleiding verzorgde. We waren zoekende naar een goede partner en die wilden we samen met de OR selecteren. Deze partij moest deskundig zijn en goed gevalideerd onderzoek kunnen leveren. We hebben diverse partijen uitgenodigd, maar de match met Triple i was het beste. Ook de OR was enthousiast. Triple i stelde zich als een volledig neutrale partij op en overtuigde met hun inhoudelijke kennis en praktische instelling.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

Triple i werkt heel open en betrokken. Ze denken heel persoonlijk mee met alle stakeholders in de organisatie. Luisteren goed en vertalen dat goed door naar een concrete aanpak. Ze bewaken daarin ook goed wat wel en niet kan en spiegelen de consequenties van onze wensen en eisen constructief met ons. Ze zijn in de dagelijkse praktijk heel toegankelijk, bereikbaar en benaderbaar en blijven in het gehele traject vasthouden aan hun expertise en visie, die ze op verschillende niveaus in de organisatie effectief kunnen vertalen.

Vergeleken met andere onderzoeken hebben we Triple i als heel flexibel ervaren, met veel aandacht voor maatwerk op onze specifieke wensen. Gedurende de samenwerking was het mogelijk om alle kanten op te gaan die op dat moment noodzakelijk waren. Zo werkten ze mee aan het maken van een instructiefilmpje en denken ze nog steeds mee met ons over implementatie vraagstukken.

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

Een jaar geleden hadden we hele globale discussies over werkdruk. Nu wordt de dialoog veel scherper gevoerd over zaken die we wél kunnen aanpakken, op basis van de werkelijke beleving van het werk van de medewerkers. Er is een gemeenschappelijke taal en dat helpt enorm. Binnen teams wordt stilgestaan bij het onderwerp om vanuit hun invloedssfeer gewenste veranderingen te kiezen. Samenwerking van de diverse stakeholders onderling is gegroeid.

Op beleidsniveau heeft Triple i inzicht gegeven in de meest belangrijke factoren waarmee we gezamenlijke stappen en verbindingen leggen om het beleid en verdere processen inhoud te geven. Hierbij werken wij vanuit de overtuiging dat kleine stappen al veel impact kunnen hebben

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Triple i blijft aangehaakt en betrokken om te helpen de vruchten te plukken van het onderzoek. We willen in de toekomst zeker een 1-meting te doen met Triple i. Om de ontwikkeling in de tijd te volgen en het onderwerp op de goede manier op de agenda te houden!

Hoe bevlogen bent u?

Verhoog duurzame inzetbaarheid

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop