Project omschrijving

Eden Hotels

Inge Tisson – Director of Human Resources

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

We wilden iets anders dan een tevredenheidsonderoek en samenwerken met een specialist in onderzoek om dat op poten te zetten. Wij zijn veel meer geïnteresseerd in het verbeteren van onze eigen organisatie dan in het vergelijken van onze organisatie met andere organisaties. Daarbij past Triple i veel beter dan andere marktpartijen die minder duidelijk vanuit de wetenschap komen. Uiteindelijk willen wij gaan voor een optimale gastbeleving, en daar is bevlogen personeel heel belangrijk bij. Dan kan je maar beter heel betrouwbaar meten hoe het zit in je organisatie en is het minder relevant en van belang hoe je ten opzichte van anderen scoort.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

We hadden snel door dat Triple i de expertise heeft die wij zochten. Toen ze met wetenschappelijk onderzoek kwamen waarin wordt aangetoond dat bevlogenheid van het personeel tot servicekwaliteit en klantloyaliteit leidt waren we overtuigd. We wilden eerst een ultrakorte lijst, omdat we dachten dat dat nodig was voor een goede respons onder onze medewerkers. Maar Triple i heeft ons overtuigd dat niet te doen, omwille van het gebrek aan inzicht dat dat zou opleveren. Uiteindelijk hadden ze gelijk en merkten we dat de respons prima was. We werken nu al 5 jaar naar volle tevredenheid samen.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

Triple i werkt heel persoonlijk, op maat en flexibel. Wij zijn een heel dynamisch bedrijf en hebben het heel erg nodig dat een partner met ons mee beweegt. In lopende trajecten kunnen we daarom heel snel en effectief bijsturen. Triple i doet dit heel goed. Ze tonen interesse in ons bedrijf en maken constant de verbinding met waar we mee bezig zijn als organisatie. Daarin luisteren ze heel goed naar waar onze behoeften liggen en passen zich daaraan aan. Zonder alles klakkeloos aan te nemen, want ze zijn assertief genoeg om vragen te stellen en ons uit te dagen om verder te denken dan gebruikelijk.

Triple i is heel flexibel in de manier waarop ze nadenken over hoe de verschillende groepen in ons bedrijf optimaal mee kunnen doen met het onderzoek (denk aan taalgebruik, maar ook de persoonlijke klik die ze maken met mensen binnen onze organisatie op alle niveaus, van manager tot de werkvloer). De ondersteuning die Triple i heeft geleverd aan medewerkers om aan de slag te gaan met de onderzoeksresultaten is ook heel deskundig en praktisch.

Tenslotte is het model dat Triple i hanteert heel visueel en biedt het een gemeenschappelijke taal die op alle lagen in de organisatie begrepen wordt en handvatten geeft voor verbetering. Het gebruik van de batterij als metafoor voor mentale energie werkt bij ons heel goed.

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

Naar aanleiding van de onderzoeken van Triple i hebben we heel concreet ons beleid aangepast. We hebben kantines vernieuwd, ICT aangepakt, training en ontwikkeling gereorganiseerd, feed forward gesprekken geïntroduceerd en secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast.

Op hotelniveau wordt er ook gestuurd op de uitkomsten van het onderzoek. Een van de KPI’s binnen ons bedrijf wordt via het onderzoek meetbaar gemaakt. Vorig jaar hebben we een cultuurprogramma gestart waarin we ook ijkpunten uit het onderzoek halen om vast te stellen hoe we het op dat vlak doen.

Wat we verder willen door ontwikkelen is het faciliteren van gerichte actie op hotelniveau. Het ene hotel doet meer met het onderzoek dan het andere. Dat willen we samen met Triple i verder gaan ondersteunen door uit te vinden wat medewerkers en de leiding op dat niveau nog meer nodig hebben om meer impact te hebben.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Natuurlijk. We passen goed bij elkaar. Ze bewegen nog evenveel mee als we in het begin zagen en verwachtten. Triple i blijft innoveren in de richting die wij ook belangrijk vinden. Op ICT en op de focus op meer impact hebben en verbinding zoeken tussen medewerkers in de organisatie.

Hoe bevlogen bent u?

Verhoog duurzame inzetbaarheid

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop